Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Tuż przed Świętem Paschy została ukończona praca nad ikoną Nawiedzenia Świętej Elżbiety.