W ten oto sposób, postępując jakby królewską drogą za Bożą nauką naszych świętych Ojców i za Tradycją Kościoła katolickiego – wiemy przecież, że w nim przebywa Duch Święty – orzekamy z całą dokładnością
i z troską o wiarę, że przedmiotem 
kultu powinny być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego Krzyża, lecz tak samo czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane innym sposobem, które umieszcza się ze czcią w świętych kościołach Bożych, na naczyniach liturgicznych i na szatach, na ścianach czy na desce, w domach czy przy drogach.
(VII Sobór Powszechny w Nicea, 787 r.; I,14)

 

Główną ideą Pracowni THEODORON jest ukazywanie piękna sztuki bizantyjskiej. Ma ona swoje źródło w Boskiej Liturgii, stanowiącej serce chrześcijańskiej duchowości wschodniej. Z tego Serca wypływa i do Niego prowadzi. Oderwanie sztuki bizantyjskiej od Źródła Prawdy, zniekształca ją i czyni niezrozumiałą. To jest fundament wszystkich naszych działań.

Przekonania, teoretyczna wiedza i doświadczenie, w praktyce przekładają się na pisanie ikon, prowadzenie warsztatów ikonograficznych, projektowanie i wykonywanie witraży, pomoc przy projektowaniu wnętrz sakralnych oraz renowację ikon i witraży.

Jesteśmy otwarci na rozwój i twórcze działania zgodne z kanonami wschodniego chrześcijaństwa. Obecnie pracujemy nad poszerzeniem naszego warsztatu o stenopis i kaligrafię.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do nas drogą mailową.