Ikony

Ikona jest obrazem symbolicznym, Ewangelią zapisaną kolorami. Jej siła i moc płynie od Boga. Przedstawiając świat materialny prowadzi do świata duchowego. Jako nieodłączny element Liturgii odgrywa ważną rolę w spotkaniu człowieka z Bogiem. Ikona w naturalny sposób pomaga człowiekowi, na drodze poznania duchowego, otworzyć się na piękno i mądrość Boga.

Ikona jest obecna w chrześcijaństwie od najwcześniejszych wieków. To żywe świadectwo czasu, w którym powstała. W świątyniach, monastyrach, domach, muzeach spotkamy wiele pięknych ikon pochodzących z różnych okresów chrześcijaństwa. Zatrzymują naszą uwagę harmonijnym pięknem, dostojną powagą, ponadczasową mądrością i czymś czego nie da się wyrazić słowami a co porusza serce człowieka. Są obrazem Ewangelii o Jezusie Chrystusie, ściśle związane z kanonami soborowymi Kościoła. Wiele z nich zostało napisanych z zachowaniem kanonów malarskich wypracowanych w okresie od IV do XV wieku przez mistrzowskich ikonografów oraz ich uczniów działających na terenie Cesarstwa Bizantyjskiego, jak i poza jego granicami.

Przemiany historyczne, przenikanie się kultur oraz nowe rozwiązania technologiczne w Europie i Azji miały ogromny wpływ na kształt wypowiedzi ikonograficznej. Renesansowy zachwyt fizycznością materii i barokowy emocjonalizm w sztuce spowodowały przesunięcie uwagi z duchowego wymiaru ikony na  jej zewnętrzną dekoracyjność. Wraz z rozwojem technik drukarskich, spadku wiary i coraz większego tempa życia ikona nieuchronnie traciła swoją wartość duchową na rzecz materializmu. Jedynie nieliczne ośrodki pozostały wierne bizantyjskim tradycjom chrześcijańskim. Święta Góra Atos ma tutaj swój niezaprzeczalny wkład.

Wiek XX to stulecie wielkiej migracji, gdy człowiek widząc nietrwałość dóbr materialnych zaczął poszukiwać głębszych i nieprzemijających wartości. Ikona  stała się „drzwiami” czy też „oknem” do odszukania utraconej Prawdy. Przy okazji konserwacji zabytkowych ikon (szczególnie tych sprzed XVI wieku) zwrócono uwagę na technologię ich wykonania. Wiele osób zaangażowało się w odzyskanie wartości duchowych ikony  i odtworzenie malarstwa ikonowego w oparciu o bizantyjski warsztat malarski, który powstał w jednym celu: głosić chwałę Boga. Ich trud zaowocował, co poznajemy w coraz większym zainteresowaniu ikoną w całym Kościele Chrystusowym a przez zainteresowanie ikoną, wzrost wiary w człowieku.

I my staramy się, na miarę naszych możliwości, wpisać w nurt sztuki sakralnej oczyszczonej z balastu ludzkich namiętności, przez co staje się ona wsparciem i pomocą w ukierunkowaniu człowieka na Boga. Uczymy się od najlepszych ikonografów bizantyjskich, często bezimiennych. Staramy się zachować ich rysunek, malarstwo a przede wszystkim wierność tradycji chrześcijańskiej.
Ikony powstające w naszej pracowni są pisane ręcznie przy zastosowaniu wyłącznie naturalnych materiałów: naturalnych pigmentów, kurzego żółtka, złota, żywicy. Sami gruntujemy deski zaprawą kredową-klejową nakładaną warstwami na gazie. Deski zabezpieczamy ochronną warstwą wosku.
Zawsze staramy się zachować kanony bizantyjskiego warsztatu ikonograficznego.

W Galerii Ikon umieściliśmy zdjęcia naszych prac. Dodatkowo  zebraliśmy najbardziej znane ikony pisane w kręgu szkoły bizantyjskiej. Umieściliśmy je, by ukazać piękno i mądrość w nich zawartą. Tak powstał Katalog Pierwowzorów.  Będziemy go nadal uzupełniać. Wykorzystane zdjęcia mają status otwartych licencji. Będziemy zadowoleni, jeśli Katalog okaże się pomocny w jakikolwiek sposób. Zachęcamy do przeglądania umieszczonych w nim ikon.

Przyjmujemy zamówienia na odpis dowolnej ikony a także na napisanie nowych ikon. Pisanie jest procesem długotrwałym i pracochłonnym, uzależnionym od tematu i wielkości. Osoby zainteresowane zamówieniem ikon w naszej pracowni zachęcamy do możliwie jak najwcześniejszego skontaktowania się z nami w celu określenia terminu realizacji i wyceny.

Mamy również dobre doświadczenie w prowadzeniu warsztatów nauki pisania ikon.

Wszelkie pytania prosimy kierować do nas drogą internetową z użyciem formularza kontaktowego.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszych prac w Galerii.

Przejdź do galerii

Zapraszamy do galerii

Zapraszamy do kontaktu