Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Kwiecień 4, 2018
Tuż przed Świętem Paschy została ukończona praca nad ikoną Nawiedzenia Świętej Elżbiety.

Theotokos – Bogurodzica czy Bogorodzica?

Luty 14, 2018
Zacznijmy od początku: najpierw była forma Bog-o-rodzica (zachowana m.in. w Modlitwach Wacława). Była to kalka (odwzorowanie) greckiego Theotokos, która najwcześniej wystąpiła w języku staro-cerkiewno-słowiańskim i upowszechniła się wszędzie tam, gdzie ten język…